مراحل سفارش بافت فرش

شما می توانید تصویر مورد نظرتان را برای ما ارسال کرده و سفارش بافت آن را ثبت نمایید.

توجه داشته باشید که سفارش شما مستقیما توسط تولید کننده فرش دستباف انجام میشود که این امر موجب مناسب بودن هزینه تمام شده میباشد.

ثبت سفارش بافت

1.بارگذاری تصویر مورد نظر

2.بررسی تصویر ارسالی و ارائه مشاوره

3.تعیین زمان تحویل و پیش پرداخت